Search
Going abroad from NaUKMA
Мобільність для викладачів та співробітників за проектами Erasmus+
Попри традиційну назву «кредитна мобільність», яка ніби говорить про те, що програма орієнтована лише на студентів, KA1 Erasmus+ International Credit Mobility передбачає підтримку міжнародної кредитної мобільності до партнерських університетів Європи також для викладачів і неакадемічних співробітників НаУКМА!

Раді представити Вам перелік двосторонніх договорів між НаУКМА та університетами-партнерами ERASMUS+, а отже тих університетів, до яких можлива викладацька мобільність. Цей перелік відповідає отриманому гранту Європейської Комісії, кошти якого мають бути використані впродовж червня 2022 року (грант 2019 року) чи червня 2023 року (грант 2020 року) включно – а отже до цього часу можуть бути організовані мобільності. Водночас просимо Вас уважно перевіряти, терміни, до яких можливі поїздки до конкретного університету, вони можуть відрізнятися.

Звертаємо Вашу увагу, що цей перелік не є остаточним, деякі деталі в процесі узгодження, тому просимо слідкувати за змінами.

Основні умови участі у програмах мобільності для викладачів і співробітників НаУКМА:
 • переважно поїздки тривають 5-10 днів
 • мобільність можлива для викладачів і співробітників з основним місцем роботи у НаУКМА, а також для сумісників, офіційно працевлаштованих у НаУКМА на момент подачі заявки на мобільність і безпосередньо під час мобільності
 • для викладачів можлива мобільність для викладання (переважно очікується 8 годин викладання на тиждень, якщо інше не погоджене із партнерським університетом) або для викладацького стажування (робота над вдосконаленням курсу, вивчення досвіду викладацьких методик тощо). Просимо зауважити, що деякі університети пропонуються обидва типи мобільності, деякі лише якийсь один
 • для неакадемічних співробітників можлива мобільність для стажування (погоджена з відповідним адміністративним підрозділом університету, що приймає) або участь у так званих staff training weeks, семінарах та тренінгах з певної тематики, які щороку організовує багато європейських університетів. Просимо перевіряти, чи можлива мобільність для стажування у конкретний університет і чи проводить він Staff Training Weeks
 • для участі у програмах академічної мобільності з метою викладання обов’язковим є встановлення попереднього контакту із приймаючим професором / кафедрою тощо. Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю викладача чи співробітника НаУКМА
 • для участі у програмах академічної мобільності з метою стажування необхідно як мінімум чітко прописати у заявці мету стажування і вказати підрозділ у парнерському університеті, в якому бажано проходити стажування. При цьому встановлений попередній контакт із приймаючим професором / кафедрою / центром / неакадемічним підрозділом (окрім випадків Staff Trainng Week) робить заявку пріоритетною серед інших поданих на конкурс. Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю викладача чи співробітника НаУКМА
 • є обов’язковим володіння мовою, якою буде відбуватися спілкування із відповідними колегами у партнерському університеті. Це необов’язково має бути основна мова університету / країн знаходження університету
 • при цьому робочою мовою оформлення заявки на грант Erasmus+ ICM завжди є англійська
 • викладачі та співробітники - учасники програми мобільноcті Erasmus+ ICM отримують таку фінансову підтримку: від 140 до 180 Євро на день (грант 2018 року; від 120 до 160 Євро на день - грант 2017 року) та від 20 до 1500 Євро на дорожні витрати, заллежно від відстані між університетами.

Як подати заявку на участь у програмі мобільності і як відбувається відбір:
 • переважно НаУКМА має чіткі договори із партнерським університетом щодо кількостей можливих мобільностей, їхніх видів і тривалостей
 • таким чином, відбір учасників програми переважно відбувається у НаУКМА між кандидатами з НаУКМА. Якщо буде подано більше заявок, аніж місць, буде зібрано відбіркову комісію за участі віце-президентів НаУКМА або їхніх представників; при розгляді кандидатів будуть враховуватися такі фактори, як академічний / науковий досвід (публікації, розроблені курси тощо), володіння мовою, якою буде відбуватися стажування, аргументація для участі у програмі мобільності
 • якщо відбір відбувається у НаУКМА, всі заявки на участь у програмах міжнародної мобільності мають подаватися до відділу міжнародного співробітництва, перелік документів, терміни просимо дивитися за посиланням, зважаючи на зауваги для кожного конкретного університету
 • деякі партнерські університети не розподіляють місця мобільності між своїми партнерами, скажімо, в Україні. В такому випадкові заявки подаються безпосередньо до університета-партнера (у чітко встановлені терміни), а університет-партнер по тому просить НаУКМА рейтингувати всіх заявників від НаУКМА. Останнє буде здійснювати відбіркова комісія (просимо дивитися попередній пункт)
 • перевага до участі у програмах мобільності надаватиметься викладачам і співробітникам, які поки зовсім не мали або мали невеликий досвід міжнародних академічних поїздок, за умов виконання останніми всіх вимог до участі у відповідній програмі.
З усіма питаннями щодо подання заявок на участь у програмах мобільності для викладачів і співробітників НаУКМА просимо звертатися до Лариси Човнюк
 

 
About NaUKMA
1615 - Kyiv-Mohyla brotherhood school, later turned into Collegium, was founded

2012 - NaUKMA is a classical university with six faculties (Humanities, Social Sciences, Law, Economics, Computer Sciences, Natural Sciences). During the twenty years since its re-establishment, Academy has initiated reforms in higher education, was the first university in Ukraine to introduce the bachelor, master and PhD programs, a curriculum in Liberal Arts Education, and a system of entrance tests

Read more
Get Social with Us